top of page
NELER YAPARIZ

İHRACATA YÖNELİK DEVLİK TEŞVİKLERİ

TİCARET BAKANLIĞI TEŞVİKLERİ

Yeni Nesil İhracat Desteklerinden faydalanmak isteyen müşterilerimizin başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi konularında hizmet veriyoruz.

Ticaret Bakanlığı desteklerinden yeni bir dönem başladı. Prefinansman modeli ile artık önce başvurup onay aldıktan sonra ödemenizi alıyor ve harcamanızı yapıyorsunuz. Bu da ihracatçılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)  Kobi ve Kümelenme Destekleri

A1 - Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği 

Şirketlerin, sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurtdışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri % 50 oranında ve proje başına 361.000 TL’ye kadar desteklenir. Ön onaylı projeler desteklenmektedir.

 

Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenir.

 

A2 - Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği 

Ulaşım ve konaklama giderleri bu destek kapsamında değerlendirilmektedir.

 • Bir faaliyet en fazla 10 gün sürebilir.

 • Bir faaliyet kapsamında 3 ülke ziyaret edilebilir.

 • Bir takvim yılında en fazla 5 adet faaliyet düzenlenebilir.

 • Bir şirket bu destekten toplamda 20 defa yararlanabilir.

 • Destek Oranı : % 50

 • Destek Miktarı: 180.000 TL / Faaliyet

A3 - Yurtdışı Marka Tescil Desteği 

Yurt içi marka tescil belgesine sahip olunan markaların,

 

Yurt dışı tescili giderleri : Marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme, avukatlık ile ilgili bütün zorunlu giderleri)


Yurt dışı tescilin korunması giderleri : Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık giderleri)

 • Destek Oranı: % 50 ( (Hedef Ülkeler için + %20, Hedef Sektörler için +%5)

 • Destek Miktarı: 1.357.000 TL / Yıl

 • 4 yıl

A4 - Pazara Giriş Belgesi Destekleri

Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak aşağıdaki giderler desteklenmektedir.

 

 • Belge/sertifika alım giderleri,

 • Test/analiz raporu giderleri,

 • Tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri,

 • Ruhsatlandırma ve kayıt giderleri

 • Pazara Giriş Belgeleri

 • Ruhsatlandırma ve Kayıt İşlemleri Giderleri

 • Destek Oranı : % 50

 • Yıllık Limit 7.239.000 TL / Yıl

RUHSATLANDIRMA VE KAYIT GİDERLERİ DESTEK KAPSAMINA ALINDI.

ÜRÜN BELGELERİNİN YANI SIRA SİSTEM BELGELERİNE İLİŞKİN YENİLEME GİDERLERİ DESTEK KAPSAMINDA ALINDI.

SONUCUNDA BELGE / SERTİFİKA DÜZENLENMEKSİZİN TÜM TEST/ANALİZ RAPORLARI DESTEKLENMEKTEDİR

A5 - Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Üretici firmaların, küresel firmaların tedarik zincirine girebilmesini teminen;

 • Makine-ekipman-donanım-yazılım alımı giderleri

 • Eğitim, danışmanlık giderleri,

 • Sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri

 ​Şirketlerin azami 1 projesi destek kapsamındadır. Şirketlerin üretici olması gerekmektedir. Proje süresi 2 yıldır.

Destek Oranı : % 50   -  Destek Miktarı: 27.149.000 TL / Proje

 

 • Yurt dışı depo kira giderleri , Depolama hizmet giderleri (Yükleme, boşaltma, elleçleme) 

Her bir ülke için en fazla 4 yıl , En fazla 25 birim

Destek Oranı: %50 (Hedef Ülkeler için + %20, Hedef Sektörler için +%5) - Destek Miktarı: 7.239.000 TL/ Yıl

GRUP ŞİRKETLERİ KTZ PROJE DESTEĞİ LİMİTİ KALDIRILDI & YURT DIŞI DEPO KİRA GİDERLERİ DESTEK KAPSAMINA ALINDI.

A6 - Eximbank Faiz Oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi & Eximbank İhracat Kredi Sigortası Desteği 

 • Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurtiçi ve/veya yurtdışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dahil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenir.

B)  Markalaşma Destekleri

C)  Tanıtım ve Fuar Destekleri 

 

D)  E-İhracat Destekleri 

 

E)  Hizmet İhracatı Destekleri 

Ticaret Bakanligi Yeni Basvuru Süreci.jpg
prefinansman.jpg
prefinansman.jpg
iş görüşmesi
Beyaz Drone

İHRACAT
OPERASYON YÖNETİMİ

İhracat Operasyon Takibi

 

ETGB ile ihracat 
 

Gümrükleme için gerekli evrakların hazırlanarak gümrük müşavirine teslimi

İhracat için gerekli etiketleme, ambalajlama için depo ekibi ile koordineli çalışılması

Yapılan ihracatlar sonrası talep edilebilecek yeni siparişler için üretime ön talep oluşturma

Maliyet avantajı sağlayacak farklı uluslararası sevkiyat süreçleriyle ilgili önerilerin sunulması, geniş lojistik ağı 

İhracat kalemleri ile ilgili yasa ve yönetmelikler hakkındaki gelişmelerin takip edilmesi

siparis_kalite_kontrol

İHRACAT ÖDEMELERİ ve SÖZLEŞMELERİ ile ilgili  DANIŞMANLIK

İhracat Ödemeleri Danışmanlığı

Hem  uluslararası hem de yurtiçi ticarette kullanılan akreditif , özellikle İhracatçılar için güvence niteliğindedir. Banka güvencesiyle,  sadece akreditifte belirlenen kurallara göre ve ibraz edilen belgeler üzerinden işlem yapılır. Böylece farklı zaman dilimleri ve binlerce km mesafeleri nedeniyle oluşan iletişim zorlukları giderilerek güvenli ticaret yapılır.

İhracatçıyı riskten en çok koruyan ödeme şekli akreditif ödemedir. Vesaik Mukabili ve Açık Hesap ödeme şekilleri, ihracatçı açısından risk oluşturmaktadır. Müşteri ile sözleşme yaparken ödeme tipinden kaynaklı riskleri ve varsa komisyon ve/veya masrafların ürün birim fiyatına olan etkisini göz önünde bulundurmalısınız.

İhracatçı Satış Sözleşmesi Danışmanlığı 

Uluslararası ticari ilişkilerin ilk aşamasında satıcı ile alıcı aralarında görüşerek belli bir malın (veya hizmetin) alışverişinin yapılması hususunda niyetlerini ortaya koymaktadırlar. Her iki taraf arasında bir anlaşmaya ulaşıldığında yapılan bir sözleşme ile satıcının sözleşme konusu malı hazırlayıp sevk etmesi ve karşılığında ödemenin ne şekilde yapılacağı, rizikoların karşılıklı olarak nasıl paylaşılacağı, ortaya çıkması muhtemel bir uyuşmazlığın çözümlenmesinde izlenecek usul ve esasların belirlenmesi hususlarının kararlaştırılması zorunludur. 

Paket teslimatı

YURTİÇİ & YURTDIŞI
NAKLİYE ORGANİZASYONU 

Hazır olan siparişlerin nakliyesinin Incoterms 2020 şartlarına göre organize edilmesi

Gümrükte devir, gümrükte teslim veya adrese teslim gibi seçeneklerle Alıcı'lara ulaştırılması 

 

Paketleme Fabrikası

İHRACAT GÜMRÜK İŞLEMLERİ 

Türkiye gümrük çekiminin/transit işlemlerinin tarafımızca yapılmasının istenilmesi halinde, gelen yüke ait tüm detaylar gümrük müşavirlerimizle  paylaşılarak gümrük işlemlerine başlanır.

 

Gerekli durumlarda İthal Lisansı, İzin Belgesi, Uygunluk Yazısı, Gözetim Belgesi Belge başvuruları yapılır.

İthal edilen ürünlerin içerik/kapsam sebebiyle TSE'ye yönlendirilmesi sebebiyle açılan TSE dosyaları takip edilir. 

Yatırım Tablosu

İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLERE AİT DETAYLI MALİYET HESABI

İhraç edilen ürün bazında detaylı ve net toplam olarak ihracat masraflarını hesaplayarak, müşterilerimize Excel formatında ulaştırabiliyoruz.

Fuar Konferansı

 FUARLARA KATILIM & TERCÜMAN HİZMETİ

Ürünlerinizi tanıtma ve yeni müşterilerinizi tanıma fırsatı yakalayabilmek için hangi fuarlara katılmanız gerektiği, fuar malzemelerinin yurtdışına ulaştırılması ve genel organizasyonu ile ilgili  güvenilir bir ekip ile çalışmak istiyorsanız sizlere hizmet vermeye hazırız.

KİMLER BİZİMLE ÇALIŞIYOR?

KİMLER ÇALIŞIYOR

Dış Ticaret veya İhracat Uzmanı arayan

Mikro ihracat veya doğrudan ihracat yapmak isteyen

Sipariş fazından, alıcı deposuna ulaşana kadar ihracatının takibini isteyen

Sabit giderlerini azaltarak

rekabet avantajı yakalamak isteyen

Yeni alıcı ve pazarlara kolayca ulaşmak isteyen

kısacası "İşlerini kolaylaştırmak" isteyen herkes...   

Üretim fazlasını satmak veya iç pazara olan bağımlılığı azaltmak isteyen

İhracat Teşviklerinden yararlanmak  isteyen

İhracat operasyonlarının titizlikle takip edilmesini isteyen

İhracatçılara özel olan devlet teşviklerinden faydalanmak isteyen

Dahilde İşleme İzin Belgesi veya izni almak isteyen üreticiler 

NASIL ÇALIŞIYORUZ?

NASIL ÇALIŞIRIZ

Herkes işine keyifle başlayıp sorunsuz bitirmek ister, biz de bunun için varız !

TÜM DÜNYAYA

kolay ve sorunsuz

TESLİMAT

Müşterilerimizin ihracat sürecini takip ederiz, başka bir deyişle müşterilerimizin dış ticaret uzmanı olarak çalışırız.

 

Müşterilerimizin taleplerine göre işlem bazında değişiklik göstermekle birlikte, ihracatın genel hatları aşağıdaki gibidir. Sizleri daha yakından tanıyabilmek ve firmanıza özel hizmet verebilmek için ziyaret edebilir veya buradan dolduracağınız formumuza cevaben sizlere en kısa sürede geri dönüş yapabiliriz.

İthalat Operason Yönetimi Detay

Genel İhracat Hizmetleri

 • İhracat yapmak isteyen müşterilerimiz için ihracat yolundaki en önemli aşama olan hedef pazar araştırmasını* yapar, ihracat öncesi ön bilgi sağlarız. (isteğe bağlıdır)

 • İhracata yeni başlayacak müşterilerimiz için İhracatçı sıfatının kazanılması adına yapılacak hazırlıkları yapar, başvuruya hazır hale getiririz. 

 • Mikro ihracat olarak ihracatını gerçekleştirmek isteyen müşterilerimizi şartları konusunda bilgilendirir, talebi halinde Mikro ihracat operasyonlarını takip ederiz.

 • Dış ticaret anlaşmasının yapılması esnasında yüksek önem arz eden hukuki danışmanlık* sayesinde ihracatçının olası risklerden korunmasını sağlar, işimizi şansa bırakmayız. (isteğe bağlıdır)

 • İhracat ödeme şekillerine göre ihracat bedellerinin tahsilinin yapılmasını takiben ihracata konu olan ürünlerin hazırlanması için üretim ve depo yönetimi ile koordineli olarak çalışırız.

 • İhracat için gerekli vesaiklerin hazırlanmasını sağlar, iş yükünüzü azaltırız. 

 • Gümrük işlemlerinin tamamlanmasını gümrük müşaviri ile birlikte takip eder, taahhütlerinin kapatılmasını takiben ihracat dosyasının tamamlanmasını sağlarız.

 • Alıcıya teslim edilmek üzere yola çıkan malzemelerin takibini yapar, en hızlı ve güvenilir şekilde teslim edilmesi için kontrolü elden bırakmayız.

 • Alıcılarınızın bu alışverişten memnun olması bizim için esastır.

 • İsterse müşterimizin tercih ettiği tedarikçilerle (üretici,nakliyeci,gümrük müşaviri vb gibi) koordineli olarak çalışıyor ya da kendi veritabanımızda bulunan ve yıllardır birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımızı önerebiliyoruz.

Üzülmeyin, size de yapacak bir şeyler bıraktık;

"Memnuniyetini dile getiren alıcılarınızın yeniden verdiği siparişleri kabul etmek" gibi..... :)

SİZ de İŞLERİNİZİ KOLAYLAŞTIRMAK İSTERSENİZ

> BİRLİKTE ÇALIŞALIM < 

siyasi görüşme

ÖNCE "SİZ"

Beklentilerinizi anlayıp size en uygun hizmeti verebilmemiz için önce sizi dinleyelim.

Başarının anahtarı

HOŞGELDİNİZ!

Siz de maliyetlerinizi düşürüp, zaman tasarrufu sağlamayı ve işlerinizi kolaylaştırmayı seçtiyseniz eğer, aramıza Hoşgeldiniz! :)
 

Soyut Heykel

.. ve TALEBİNİZ

İlk aşamada, ihracat yapmak istediğiniz ürün,ülke vb gibi detayları birkaç cümle ile belirtmeniz yeterli.. Aşağıdaki formu doldurarak kolayca bize iletebilirsiniz.

Paketleme Fabrikası

SİZİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Sizin için çalışmaya başladık bile...

Artık tek yapmanız gereken sizi bilgilendirmek üzere göndereceğimiz maillerinizi kontrol etmek..
Gerisini bize bırakın. ;-)

Yasal Araştırma ve Yazma

ÖNERİMİZ

Beklentileriniz doğrultusunda, sunacağımız hizmetlerle ilgili fiyat teklifimizi en kısa sürede size ulaştıralım

Büyüteç

DEĞERLENDİRİN!

Birlikte yolculuğumuz keyifli miydi sizce?
Bizi değerlendirin, geliştirebileceğimiz alanları sizin geri bildirimlerinizle öğrenelim...

bottom of page