top of page

Dahilde İşleme Rejimi nedir?

Güncelleme tarihi: 5 Mar 2020

İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, Şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken ger, ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir.

Devlete verilen taahhütler ve iyi planlanmış bir üretim/ihracat projelendirmesi eşliğinde dahilde işleme izin belgesi alınarak aşağıdaki avantajlardan faydalanılabilir:


  • İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek şartı ile ithalatta kota ve gözetim uygulamalarından muafiyet,

  • Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet,

  • İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak ithalatta gümrük vergisi muafiyeti,

  • AB ülkelerinden ithalatta KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet,

  • Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama,

  • Ödenmiş vergilerin geri alınması kolaylığı,

  • İndirimli teminat uygulaması kolaylığı,

  • Eşdeğer eşya kullanıma kolaylık verilmesi,

  • Gümrük vergisi, KDV, ÖTV, KKDF, damga vergisi ve harç ödenmemesi.


Dahilde işleme izin belgesi sektöre göre değişmekle beraber en fazla 12 aydır, ilk gerçekleştirilen ithalatın tarihi esas alınarak süre azami olarak 3 ay uzatılabilir ancak belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması

halinde bu hüküm uygulanmaz. Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracatın değerinin belge ihracat taahhüdüne oranı % 25’ten az olmamak kaydıyla belge süresinin yarısını geçmemek üzere ek süre verilebilir, indirimli teminat uygulamasından yararlandırılan belge için bu oran % 15’tir. Dahilde işleme tebliğinin tamamına ulaşmak için tıklayınız.


8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page