top of page

Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi arasındaki farklar nelerdir?Dahilde İşleme İzni: Dİİ olarak kısaltılan dahilde işleme izni, ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni tanımlamaktadır.


Dahilde işleme izni kısıtlı sayıda ürün ve yine kısıtlı işlemler için düzenlenmektedir. Yurtiçi alım olanağı yoktur.

Dahilde işleme izni eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler, eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması gibi nisbeten basit işlem ve işçilikler ile bedelsiz ithalat gibi işlemler için düzenlenmektedir.

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 7 No’lu ekli listede yer alan ürünler için Dahilde İşleme İzni düzenlenemez.

Dahilde işleme izni almak için başvuru yapılması gereken kurum gümrük idaresidir.


Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için ise en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur.

Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan ve Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi tanımlamaktadır.


Dahilde işleme iznine göre daha geniş kapsamlıdır. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içi alımlara da olanak sağlanmaktadır.


Dahilde işleme izin belgesi almak için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilmesi gerekmektedir.


Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda gerekli bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmektedir.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page