top of page

OKSB firmalar için neden önemli? Yararları neler? Nasıl başvurulur?

Güncelleme tarihi: 4 Mar 2023

Ticaret Bakanlığı tarafından belli bir dış ticaret performansı yakalamış, mali güvenilirlikleri YMM'ler ile teyid edilebilen, gümrük gereklilerini daha önce sorunsuz yerine getirmiş ve buna devam eden imalatçı, ihracatçı, ithalatçıların gümrük işlemlerini daha kolay yerine getirebilmesi için sunulan bir avantaj var. Bu statüyü gösteren Ticaret Bakanlığı onaylı belgeye de Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) deniyor.


Onaylanmış Kişi Statüsü Nedir?


Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan, belli sayıda kişi istihdam eden ve belli bir dış ticaret performansına sahip firmalara, adlarına düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesi aracılığıyla, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar tanıyan bir gümrük statüsüdür.


Kimler Onaylanmış Kişi Olabilir?

Ülkemizde, serbest bölgeler hariç, yerleşik olup en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan, gümrük ve dış ticaret mevzuatını ciddi ölçülerde ihlal etmemiş olan, ciddi mali suçlara ve ülke güvenliğini tehdit eden suçlara karışmamış olan, kesinleşmiş vergi borcu, sigorta prim borcu ve gümrük cezası borcu bulunmayan, yıllık olarak en az 1.000.000 FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat veya toplam en az 6.000.000 ABD doları tutarında ihracat artı ithalat yapan* , en az 30 sigortalı çalışanı bulunan** , imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar

başvurmaları ve aranan kriterleri sağlamaları halinde Onaylanmış Kişi olabilirler.

* Kendisi, grup ihracatçısı, sektörel dış ticaret şirketi ve/veya dış ticaret sermaye şirketi aracılığıyla

** Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları hariç


Onaylanmış Kişilere Ne Tür Kolaylıklar Tanınır?

  • Eksik belgeyle beyanda bulunabilme hakkı

  • 1000 rejim kodlu ihracat beyannamesi kapsamı eşya için mavi hattan (eşyanın kesin ihracından sonra beyanın kontrolü) yararlanma hakkı

  • Muayene hattı kriterlerine göre İhracat Beyannamesi ekinde kâğıt ortamında belge ibraz etmeden beyanda bulunabilme hakkı (mavi hatta kâğıtsız beyan)

  • Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme hakkı

  • Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyayı gümrük idaresinden teslim alabilme hakkı

  • Eşyanın özelliğine bakılmaksızın taşıt üstünde eşyanın gümrükleme işlemlerini tamamlayabilme hakkı

  • İndirimli teminattan faydalanma hakkı

  • Götürü teminattan faydalanma hakkı

Ayrıca dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler, bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri ile en az 100 kişi istihdam eden imalatçılar yıllık olarak en az 5.000.000 FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat veya toplam en az 20.000.000 ABD doları tutarında ihracat artı ithalat yapmaları halinde, ihracatta rejim kodu sınırlaması olmadan

mavi hattan faydalanabilirler ve ithalat ve ihracatta beyan ettikleri eşya diğer onaylanmış kişilerin eşyasına göre daha az oranda kırmızı hatta işlem görme olasılığına sahip olur.


Onaylanmış Kişi Olmanızın Sizlere Getireceği Faydalar Nelerdir?

İşlem maliyetlerinizin azalışından ve süre kazanımından kaynaklı olarak rekabet gücünüzde artış

Dış ticaret işlemlerinize ilişkin sizlere daha fazla öngörülebilirlik sağlanması

Gümrük idaresiyle olan ilişkilerinizin daha üst düzeyde olması ve gümrük idaresi nezdinde daha güvenilir olarak tanınmanız.


Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusu için bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile OK1 tespit türü için sözleşme yapılması ve kendisine Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin 1 Sıra No’lu Gümrük Genel Tebliğ (Gümrük İşlemleri)’nin 6. Maddesinde belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekir.


Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri kendisine ibraz etmiş olduğunuz belgeleri inceleyerek

herhangi bir eksikliğin veya onaylanmış kişi olabilmeniz için engel olmadığını tespit etmesi

halinde, adınıza Tebliğin 8 no’lu ekinde yer alan olumlu tespit raporu düzenler.


Adınıza olumlu tespit raporu düzenlenmiş olması halinde, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Başvurunuzu Tebliğin 8. Maddesinde belirtilen belgelerle birlikte şirket merkezinizin ticaret

siciline kayıtlı olduğu yere bağlı olarak aynı Tebliğin 12 no’lu ekinde yer alan tabloya göre

belirlenecek Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapabilirsiniz.


Başvuru kabul etmeye aşağıdaki Bölge Müdürlükleri yetkilidir;

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü


Başvuru Süreci Nasıl İşler?

OK1 tespit türü için sözleşme yapmış olduğunuz Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin

yapmış olduğu inceleme neticesinde adınıza olumlu tespit raporu düzenlenmiş olması

koşuluyla, başvurunuzu yetkili Bölge Müdürlüğüne yaptıktan sonra, yetkili Bölge

Müdürlüğü başvurunuzu adınıza düzenlenmiş olan olumlu tespit raporu ve Bakanlık veri

tabanındaki veriler üzerinden inceler ve Onaylanmış Kişi Statüsü için aranan koşulları

taşıdığınızı tespit etmesi halinde adınıza Onaylanmış Kişi Statü Belgesi düzenler, aksi

takdirde başvurunuzun reddedildiğini tarafınıza bildirir.


Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Ne Kadar Süreliğine Geçerlidir?

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi için aranan koşulları sağlamaya devam ettiğiniz sürece ve

belgenin askıya alınması, geri alınması veya iptal edilmesine yol açabilecek herhangi bir

mevzuat ihlalinde bulunmadığınız sürece Onaylanmış Kişi Statü Belgenizi 2 yıl süreyle

kullanabilirsiniz. Belgenizin süresinin sona ermesine 4 aydan daha kısa bir süre kalması

durumunda belge yenileme başvurusunda bulunabilirsiniz.OKSB alım sürecinde destek almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.164 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Комментарии


bottom of page